IDENTIFIKOVANJE POSEBNIH SPOSOBNOSTI.

Procene posebnih sposobnosti

Procene posebnih sposobnosti su neophodne na poslovima sa visokim rizikom po zdravlje i bezbednost, gde su određene psihomotorne i kognitivne sposobnosti od najveće važnosti – one određuju da li kandidat ispunjava bazične zahteve za adekvatno i bezbedno obavljanje posla. Neke od sposobnosti koje su relevantne za te pozicije su:

Pažnja

Percepcija

Pamćenje

Prostorna vizuelizacija

Egzekutivne funkcije

Sposobnost reagovanja

Motorne veštine

Multitasking

Pozicije u kojima su ove vrste sposobnosti važne su najčešće pozicije u proizvodnji i poslovi profesionalnih vozača i pilota, gde zapošljavanje pogrešne osobe može rezultirati u velikim finansijskim gubicima usled štete, zastoja u proizvodnji, tužbi, povreda i invaliditeta.

Kako bismo precizno izmerili ove sposobnosti, koristimo Schuhfried Vienna Test System – kompjuterizovani sistem za psihološku procenu koji omogućava objektivno i precizno testiranje, izračunavanje rezultata i interpretaciju kroz specijalizovani softver i hardver.

Želite li da znate kako Assessment Systems može pomoći Vašoj organizaciji da izmeri posebne sposobnosti kandidata?

Želite li da znate kako Assessment Systems
može pomoći Vašoj organizaciji da izmeri posebne sposobnosti kandidata?

Share This