RASVETLJAVANJE ZNAČAJA KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI.

Procena kognitivnih sposobnosti

Kako svet postaje sve kompleksniji i kognitivno zahtevniji, javlja se i veća potreba za zaposlenima koji imaju unutrašnje resurse koji su neophodni kako bi se uspešno nosili sa konstantno sve komplikovanijim situacijama. Rezultati kognitivnih merenja su i dalje jedan od najboljih prediktora u selekciji zaposlenih. Visoka korelacija sa kvalitetom i nivoom učinka ukazuje da se na osnovu njih može doneti odluka u vezi sledećih sposobnosti osobe: mišljenja, rezonovanja, logike, rešavanja problema, sposobnosti učenja. Ovi konstrukti (koji se najčešće nazivaju G faktorom) daju dugoročan i stabilan opis sposobnosti osobe i uglavnom se mere neverbalnim testovima.
Testove kognitivnih sposobnosti ili opšte mentalne sposobnosti je najbolje koristiti zajedno sa procenom ličnosti kako bi se dobila tačna predikcija u vezi sa uklapanjem zaposlenog u poziciju, kao i predikcija njegovih potencijala. Postoje različite vrste kognitivnih procena koje se mogu koristiti u selekciji zaposlenih, a izbor procena se bazira na vrsti odgovora koje poslodavac želi da dobije u vezi kandidata, kao i zahteva pozicije za koju organizacija zapošljava. Stoga, kognitivne procene mogu meriti opštu mentalnu sposobnost, logičko rezonovanje, analitičke veštine, abstraktno rezonovanje, numeričke sposobnosti, verbalne sposobnosti, sposobnost vizualizacije, donošenje odluka i rasuđivanje, brzinu procesiranja, brzinu i sposobnost učenja, itd.

Ključna prednost korišćenja takvih procena je smanjenje troškova usled zapošljavanja kandidata koji imaju neophodne kognitivne sposobnosti i veštine da odlično obavljaju svoj posao. To je razlog zbog kog se kognitivne procene često koriste u procesima selekcije kao skrining metod ili kao dodatna mera koja pruža dodatne informacije o karakteristikama kandidata.

Želite li da znate kako Assessment Systems
može pomoći Vašoj organizaciji da stekne uvid u kognitivne sposobnosti kandidata?

PREDNOSTI

Sve kognitivne procene koje nudimo su kompjuterizovane i dostupne za online administraciju

Dostupne su na više jezika uz generisanje rezultata na osnovu internacionalnih ili lokalnih normi

Rezultati i izveštaji se generišu automatski i dostupni su odmah nakon završetka testa što rezultira brzom, isplativom i pouzdanom predikcijom u vezi potencijala kandidata

Želite li da znate više o tome kako Assessment Systems
može pomoći Vašoj organizaciji da proceni ličnost i motivaciju kandidata?

Merenje kognitivnih sposobnosti u kontekstu HR-a najčešće znači merenje opšte mentalne sposobnosti (General Mental Ability – GMA) koja je osnova za mišljenje, pronalaženje veza i pravilnosti u verbalnim, numeričkim i abstraktnim/figuralnim informacijama.

Prema rezultatima istraživanja GMA prestavlja najbolji prediktor učinka na poslu u okviru širokog dijapazona pozicija, ali posebno na onim kompleksnijim.

GMA uključuje sposobnost rezonovanja, planiranja, rešavanja problema, abstraktno mišljenje, razumevanje kompleksnih ideja, brzo učenje i učenje iz iskustva. Assessment Systems preporučuje korišćenje alata za kognitivnu procenu koji pravi diferencijaciju između kandidata sa izvanrednom mentalnom sposobnošću kako bi se izbegao “efekat plafona” koji predstavlja ograničenje mnogih kognitivnih procena koje se koriste za menadžerske i ekspertske pozicije.

Share This