AKTIVIRAJTE POTENCIJAL SVOJIH TALENATA.

Upravljanje talentima

Upravljanje talentima omogućava organizacijama da identifikuju, razvijaju, motivišu i zadrže prave ljude i zaposlene sa najboljim učinkom u kompaniji. Usko je povezano sa mnogim aspektima efektivnog funkcionisanja kao što su posvećenost zaposlenih, unapređenje i motivacija. Činjenica da talenti generišu 80% prihoda kompanije čini ovu temu još važnijom. Ovi zaposleni su ključni ljudi u organizaciji koji najviše doprinose njenom uspehu i zbog toga komapnije moraju da se fokusiraju i ulažu u zaposlene sa najboljim učinkom kako bi ostale konkurentne.

Možete povećati učinak najvrednijih ljudi svoje organizacije korišćenjem adekvatnog pristupa upravaljanju talentima.

Želite li da aktivirate potencijal svojih talenata?

PREDNOSTI

Objektivna identifikacija

Naša jedinstvena trodimenzionalna metodologija je zasnovana na podacima, uzima u obzir potencijal, reputaciju i učinak talenata i pomaže organizacijama da isključe subjektivne faktore iz procesa upravljanja talentima.

Ciljan i motivišući

Naši eksperti otkrivaju ključne karakteristike i veštine Vaših talenata naglašavajući njihove snage i razvojne izazove u skladu sa organizacionim ciljevima. Kvalitetno dizajniran razvojni program omogućava talentima da ostvare svoj pun potencijal i razvija njihovu posvećenost poslu.

Pristup orijentisan na rezultate

Naš pristup se fokusira na biznis rezultate i pruža mogućnost merenja razvoja talenata kroz nekoliko metrika koje su u vezi sa potrebama organizacije.

Želite da znate više o tome kako Assessment Systems
može pomoći Vašoj organizaciji da identifikuje, razvija i zadržava talente?

Prema godišnjem Talent Shortage upitniku sprovedenom od strane ManpowerGroup, razvoj i zadržavanje talenata u okviru organizacije je jedan od najvažnijih aspekata HR strategije, uzimajući u obzir da 36% evropskih i 40% globalnih poslodavaca ima problem sa pronalaženjem novih talenata.

UPRAVLJANJE TALENTIMA JE KLJUČNO ZA IDENTIFIKACIJU OSOBA SA VISOKIM POTENCIJALOM, PLANIRANJE NASLEDNIKA, RAZVOJ KLJUČNIH ZAPOSLENIH I PODRŠKU START UP-OVIMA.

Naši programi upravljanja talentima mogu unaprediti identifikaciju, iskustvo, motivaciju i retenciju talenata. Možemo omogućiti Vašim ključnim ljudima da dostignu svoj pun potencijal.
Upravljanje talentima, reputacija talenata, performance management, razvoj, posvećenost zaposlenih, retencija zaposlenih, potencijal zaposlenih.

Share This