Numerical Reasoning Test

Test numeričkog rezonovanja

Izmerite numeričku inteligenciju Vaših kandidata i Vašeg tima Testom numeričkog rezonovanja. Zatražite besplatan login i isprobajte ovaj test odmah.

Šta meri Test numeričkog rezonovanja?

Test numeričkog rezonovanja (NRT) je test numeričke inteligencije koja se ispoljava u sposobnosti razumevanja kvantitativnih koncepata i manipulisanja numeričkim simbolima. Osobe sa visokom numeričkom inteligencijom dobro razumeju osnovne matematičke principe, uspešno rade sa brojevima i koriste ove sposobnosti u rešavanju praktičnih problema koji zahtevaju upotrebu brojeva i/ili njihove međusobne odnose u bilo kom obliku.

Kada preporučujemo ovaj test?

Numerička inteligencija je ključna sposobnost u situacijama kada osoba treba da reši numeričke probleme i donese odluke bazirane na numeričkim informacijama (na primer kada se nalazi na poziciji finansijskog savetnika, prodavca, finansijskog menadžera, računovođe, analitičara podataka itd.).

Šta je Test numeričkog rezonovanja?

NRT nam govori o nivou numeričke inteligencije pomoću 16 zadataka, u kojima se od ispitanika traži da razume uputstva, pročita relevantne informacije iz tabele i/ili grafikona i da potom koristi te informacije kako bi rešio/la zadatak. Jedino što test pretpostavlja jeste da kandidat poseduje znanje o četiri osnovne matematičke operacije (+,-,*,/), kao i da razume nekoliko osnovnih matematičkih koncepata poput procenata ili razmere. To znači da se glavna razlika u učinku različitih kandidata najviše ogleda u sposobnosti razumevanja matematičke suštine datog zadatka, izdvajanja ključnih informacija iz tabele/grafikona i identifikovanja tačnog reda izvršavanja matematičkih operacija.

KAKO FUNKCIONIŠE TEST NUMERIČKOG REZONOVANJA?

1

Testiranje se može obaviti u domu kandidata ili u kontrolisanim uslovima. Test i izveštaji su dostupni na 10+ jeziku (engleskom, češkom, mađarskom, poljskom, srpskom, slovačkom, ruskom, itd.).

2

Test se popunjava onlajn na našoj plaformi koja je jednostavna za korišćenje. NRT se sastoji od 16 numeričkih problema koje je neophodno rešiti u roku od 26 minuta.

3

Automatski generisani izveštaji za kandidate i za naručioce testiranja. Rezultati na testu se porede sa normativnom grupom koju čini više od 200 osoba.

Primer zadatka

Zadatak ispitanika je da analizira numeričke podatke iz tabele i/ili grafikona, pročita pitanje i da na kraju izabere jedan tačan odgovor od osam ponuđenih opcija (a-h). Za izračunavanje odgovora, ispitanici mogu da koriste svoj kalkulator, papir i olovku. Ukoliko nemaju pristup ovim pomagalima, mogu da koriste njihove elektronske verzije u okviru onlajn platforme za testiranje.

Numerical Reasoning Test sample item

KAKO NRT POMAŽE VAŠOJ ORGANIZAIJI I ZAPOSLENIMA?

Selekcija zaposlenih

Najkorisniji je u situacijama kada želite da procenite nivo kandidatove sposobnosti da se efektivno nosi sa numeričkim problemima koji su ujedno i važan deo posla koji želi da dobije.

Ciljna grupa

NRT je pogodan za poslove za koje je važna sposobnost analiziranja i tumačenja numeričkih podataka u radu sa budžetom, ekonomskim pokazateljima, poslovnim planovima, računovodstvenim sistemima, (kao na primer za pozicije finansijskog savetnika, prodavca, finansijskog menadžera, računovođe, analitičara podataka itd.).

Povećanje uspešnosti zaposlenih

Inkorporiranjem NRT rezultata u Vaše procese donošenja odluka pri zapošljavanju, povećavate šanse da će izabrani kandidati uspešno obavljati svoj posao ukoliko taj posao podrazumeva rešavanje numeričkih problema.

POTREBNI SU VAM TESTOVI KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI?

Pogledajte testove koje je razvio Assessment Systems International. Zatražite besplatan login za Vašu kompaniju ili nas kontaktirajte za više informacija.

Share This