Behavioral Event Interview

Bihejvioralni intervju

ŠTA JE BIHEJVIORALNI INTERVJU?

Bihejvioralni intervju (Behavioral Event Interview – BEI) je strukturirani intervju koji se obično koristi prilikom selekcije zaposlenih. Namenjen je prikupljanju informacija o istoriji kandidata kao način za predviđanje njegovog budućeg učinka.

KAKO FUNKCIONIŠE BEI?

Osoba koja intervjuiše, član HR tima ili menadžer, postavlja otvorena pitanja i mapira ponašanja osobe u situacijama kada je morala da pokaže ključne kompetencije potrebne za datu poziciju.

KAKO ĆE BEI POMOĆI VAMA I VAŠOJ KOMPANIJI?

  • BEI je objektivan i pouzdan alat za evaluaciju i poređenje kandidata i zaposlenih.
  • BEI pomaže da postavite jasne kriterijume za selekciju ili procenu zaposlenih.
  • BEI pomaže da eliminišete pristrasnost pri proceni.
  • BEI Vam pomažete da postavite adekvatna očekivanja u vez budućeg učinka zaposlenih.

ŽELITE LI VIŠE INFORMACIJA O UPOTREBI BEI?

Share This