DOSTAŇTE SVOJE TÍMY O
STUPIENOK VYŠŠIE .

Rozvoj tímu

Skvelá tímová práca, ktorej výsledkom sú vysoko výkonné tímy, je jednou z kľúčových charakteristík, ktorými sa odlišuje efektívna organizácia. Dosiahnutie tohto stupňa výkonu tímu a objavenie tímového potenciálu môže niekedy byť naozaj tvrdý oriešok. Dať dohromady skupinu talentovaných jedincov ešte neznamená vytvorenie vysoko výkonného tímu. Na dosiahnutie vysokej úrovne výkonnosti tímu je nutné poznať faktory, ktoré ovplyvňujú tímovú dynamiku, rozvoj v a efektivitu.

Môžeme vám pomôcť zostaviť, rozvíjať a viesť efektívne tímy prostredníctvom posúdenia ich silných stránok, výziev a motivátorov či tímových rolí. Pomocou takto zhromaždených dát zabezpečujeme tímovej workshopy, spätné väzby a návrhy plánov na rozvoj v rámci vzdelávania tímov. Cieľom našich programov na rozvoj formovanie tímov je zlepšenie výkonnosti celého tímu tým, že pomáhame jednotlivým členom pracovať na ich zručnostiach a kompetenciách, ale tiež na vylepšení účelnosti a efektívnosti ich vzájomnej komunikácie a práce.

Chceli by ste vedieť, ako môžeme zvýšiť výkonnosť Vašich tímov k dosiahnutiu požadovaných výsledkov?

PRÍNOSY

Poskytnutie objektívnej tímovej analýzy a tímového profilu

Umožňujeme lepšie pochopenie toho, ako na seba jednotliví členovia tímu navzájom pôsobia, aká je tímová komunikácia. Pozorujeme a analyzujeme ich kompetencie, motivátory a hodnoty a vytvárame hĺbkovú a skutočnú analýzu silných stránok a výziev tímu.

Zvýšenie produktivity a efektivity

Dať dohromady skupinu talentovaných jedincov ešte neznamená vytvorenie vysoko výkonného tímu. Odhalíme a ukážeme vám faktory, ktoré ovplyvňujú tímovú dynamiku a spoluprácu, vodcovstvo a efektivitu k dosiahnutiu vysokej úrovne výkonnosti tímu.

Zvýšenie spokojnosti a angažovanosti zamestnancov

Vždy poskytujeme skutočný pohľad na faktory, ktoré prispievajú k motivácii tímu a poháňajú tímové výkony. Odhalením týchto prvkov získame členov tímu motivovaných a nadšených z toho, že sú súčasťou zmeny.

S rastúcou mierou zložitosti organizácií stúpa potreba práce s vysoko výkonným tímom. Široké spektrum organizácií využíva čoraz väčšie množstvo tímov pre rôzne aplikácie, čím sa z vysoko výkonných tímov stáva skutočná konkurenčná výhoda.

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako môže spoločnosť Assessment Systems pomôcť Vašej organizácii pri budovaní efektívnejších tímov vylepšení m charakteristík tímov?

Share This