OBUDŹ SIŁĘ W
TWOICH „TALENTACH”.

Zarządzanie talentami

Zarządzanie talentami pozwala firmie zidentyfikować, rozwijać, angażować i zatrzymywać odpowiednie osoby i wysokie wyniki firmy. Jest mocno powiązane z wieloma aspektami efektywnego funkcjonowania, takimi jak zaangażowanie, promocja lub motywacja. Fakt, że „talenty” generują 80% ogólnych dochodów firm, czyni ten temat wyjątkowo ważnym. „Talenty” są kluczowymi osobami w organizacji. Mocno przyczyniają się do jej sukcesu, i dlatego firmy muszą koncentrować się i inwestować w ludzi, jeśli chcą utrzymać wysoką pozycję.

Można podnieść wydajność pracy swoich najbardziej wartościowych pracowników za pomocą odpowiedniego podejścia do zarządzania talentami.

Czy chciałbyś obudzić moc
„talentów” w swojej firmiy?

KORZYŚCI

Identyfikacja celu

Nasza wyjątkowa, trójwymiarowa metodologia opiera się na danych. Bierze pod uwagę potencjalne talenty, ich reputację i wskaźniki wydajności. Pomagamy również w wykluczeniu subiektywnych czynników z procesu zarządzania talentami.

Ukierunkowanie i zaangażowanie

Assessment Systems odkrywa w ludziach kluczowe cechy i umiejętności, podkreślą mocne strony, sygnalizuje potrzeby rozwojowe i dostosowuje je do celów organizacji. Właściwie zaplanowany rozwój umożliwia utalentowanym pracownikom osiągnięcie pełnego potencjału i zaangażowania.

Podejście oparte na wynikach

Nasze podejście koncentruje się na wynikach biznesowych i umożliwia sprawdzenie rozwoju talentów za pomocą kilku wskaźników, związanych z potrzebami organizacji.

Dowiedz się w jaki sposób systemy oceny może pomóc firmie w
identyfikowaniu, rozwijaniu i utrzymywaniu talentów?

Według corocznego badania Talent Shortage Survey przeprowadzonego przez ManpowerGroup, rozwój i utrzymanie talentów w organizacji jest jednym z najważniejszych aspektów strategii HR. Biorąc pod uwagę, że 36% Europejczyków i 40% światowych pracodawców ma problemy ze znalezieniem nowych talentów.

WDROŻENIE ZARZĄDZANIA TALENTAMI JEST NIEZBĘDNE W IDENTYFIKACJI OSÓB O WYSOKIM POTENCJALE (tzw. HIPO), PLANOWANIU SUKCESJI, ROZWOJU KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW ORAZ POMOCY START UP’OM.

Nasze programy zarządzania talentami poprawiają identyfikację talentów, doświadczenia i motywację. Umożliwiamy kluczowym pracownikom pełne wykorzystanie ich umiejętności i potencjału.

Share This