ZAJRZYJ W KOMPETENCJE
ZWIĄZANE Z PRACĄ.

Ocena oparta na kompetencjach

W dzisiejszym, szybko zmieniającym się środowisku biznesowym najlepszym sposobem na zachowanie przewagi nad konkurencją jest współpraca z tzw. największymi talentami. Oceny kompetencji zapewniają szybkie i skuteczne rozwiązania w zakresie identyfikacji, zarządzania i rozwijania talentów. Dzięki temu Twoja organizacja skorzysta poprzez zwiększenie produktywności i rentowności, zapewniając pracownikom możliwość realizacji ich celów.

Dzięki naszym metodom jesteśmy w stanie przewidzieć , jakie kompetencje są pożądane na danym stanowisku pracy, jak dany kandydat będzie je wykonywał i jakie mogą towarzyszyć temu zachowania. Aby zapewnić jak najbardziej precyzyjny wynik, łączymy ocenę osobowości z metodami oceny kompetencji. Łącząc osobowość z uzyskanymi wynikami możemy lepiej przewidzieć dopasowanie kandydata do stanowiska i perspektywy odniesienia sukcesu.

Sprawdź co zyskujesz dzięki naszym metodom do sprawdzania siły i potencjału kandydatów?

KORZYŚCI

Obiektywny proces

Zapewnia szybkie, rzetelne i istotne informacje na temat mocnych oraz słabych stron kandydatów i określa ich porównywalne kompetencje. Nasi eksperci z dziedziny psychologii biznesu pomogą ułatwić proces rekrutacji i podjąć lepszą decyzję, dzięki której zespół będzie bardziej zróżnicowany oraz zwiększy się jego prawdopodobieństwo do osiągnięcia sukcesu.

Jasne określenie oczekiwanych wyników

Określeniu wytycznych (profilu) stanowiska pracy oraz sprawdzenie jego zgodności z poszczególnymi kandydatami pozwoli na wyselekcjonowanie najlepszych osób. Zidentyfikowanie i ustalenie kompetencji nie tylko wyjaśnia zadania zawodowe pracodawcom i pracownikom, ale również sposób ich realizacji.

Podejście realistyczne i aktywnie ukierunkowane na działanie

Ocena kompetencji została stworzona w sposób odzwierciedlający docelową rolę kandydata w organizacji tak, aby ujawnić jego rzeczywiste zachowanie w miejscu pracy.

Nasze sprawdzone i zaufane narzędzia oparte są na uznanych na całym świecie metodach połączonych z wyjątkową wiedzą o psychologii biznesu.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób Assessment Systems może pomóc Twojej organizacji i uzyskać wgląd w kompetencje kandydatów?

Im bardziej kompetencje kandydata będą korelować z wymaganiami stanowiska, tym większa będzie jego wydajność i zaangażowanie.

Z punktu widzenia organizacji kompetencje to: wiedza, umiejętności, postawy i zachowania niezbędne przy pełnieniu funkcji w miejscu pracy. Te wymagania pomagają nam określić zachowania, których firma oczekuje od kandydatów.

Każdy etat wymaga określonego zestawu wiedzy i umiejętności. Nasze podejście jest zawsze dostosowane do danego stanowiska pracy, a także modelu kompetencyjnego firmy. Kompetencje są przydatne nie tylko w procesie rekrutacji, ale również w większości procedur związanych z działem HR. Dobrze zaprojektowany i działający system kompetencji pomoże rozwinąć umiejętności miękkie w organizacji, zbudować zespół, oceniać wyniki, planować etapy pracy i rozwijać talenty w celu zwiększenia efektywności.

Share This