Behavioral Event Interview

Wywiad behawioralny

CZYM JEST WYWIAD BEHAWIORALNY?

Wywiad Behawioralny (Behavioral Event Interview – BEI) jest formą ustrukturyzowanego wywiadu używanego najczęściej w procesie rekrutacji pracowników.
Ta metoda koncentruje się na zbieraniu informacji na temat przeszłych zachowań kandydata, opierając się na ogólnie rozpoznawanych faktach. Głównym założeniem tej metody jest twierdzenie, że przeszłe zachowania i osiągnięte wyniki wskazują trendy zachowań danej osoby w przyszłości. Osoba prowadząca wywiad, zadaje otwarte pytania, zmierzając do stworzenia mapy zachowań danej osoby w sytuacjach, kiedy ona/on musi zademonstrować kompetencje kluczowe do odniesienia sukcesu na stanowisku, o które się ubiega. Struktura BEI opiera się na modelu STAR: „S” – sytuacja (situation), „T” – zadanie (task), „A” -akcja (action), „R” – rezultat (result).

KIEDY STOSOWAĆ WYWIAD BEHAWIORALNY?

Wywiad Behawioralny może być używany zarówno przez managerów, jak i pracowników HR. Jego celem jest zebranie i ocena informacji na temat kandydata, lub pracowników, tak, aby przewidzieć ich działania pracy. BEI, to bardzo skuteczna metoda rekrutacji i oceny osób. Można jej z powodzeniem używać w momencie restrukturyzowania firmy, fuzji i podczas innych procesów zmiany w organizacji.

W JAKI SPOSÓB WYWIAD BEHAWIORALNY POMOŻE TOBIE I TWOJEJ FIRMIE?

  • Otrzymasz obiektywne, pewne i godne zaufania narządzie do oceny i porównania kandydatów i pracowników.
  • Zidentyfikujesz najlepszych kandydatów na wybrane stanowisko.
  • Zidentyfikujesz najlepszych pracowników w odniesieniu do kultury korporacyjnej Twojej organizacji.
  • Otrzymasz dane, które można poddać dalszej analizie w oparciu o skalę ocen.
  • Będziesz mógł zastosować przejrzyste kryteria oceny i wyboru pracowników.
  • Unikniesz stronniczości w ocenie.
  • Będziesz mógł stawiać swym pracownikom realne oczekiwania.

CO OFERUJEMY?

Czy chcesz wiedzieć więcej na temat BEI? Czy chciałbyś użyć tej metody? Możemy nauczyć Cię jak: przygotować BEI, jak  poprowadzić wywiad, gromadzić notatki oraz  jak używać zgromadzonych danych, aby ocenić kandydatów. Chętnie przygotujemy dla Ciebie szkolenie dopasowane do Twoich potrzeb i oczekiwań względem pracowników. Możesz też wziąć udział w jednym z naszych otwartych szkoleń, aby podzielić się doświadczeniami z innymi profesjonalistami.

Czy chcesz ocenić kandydatów, czy też użyć BEI jako narzędzia dodatkowego w firmie, ale nie posiadasz pracowników znających tę metodę? Możemy przeprowadzić wywiady BEI za i dla Ciebie. Opracujemy listę kompetencji potrzebnych w Twojej firmie, przygotujemy pytania do BEI i przeprowadzimy wywiady. Na zakończenie otrzymasz od nas raporty i rekomendacje dotyczące zatrudnienia.

Czy chcesz ujednolicić system rekrutacji w firmie, ale nie wiesz jak? Opracujemy dla Ciebie listy kompetencji, opiszemy zachowania i przygotujemy pytania do BEI uwzględniając wszystkie umiejętności potrzebne w Twojej firmie. Pomożemy Tobie ustalić kryteria oceny oraz właściwe skale, mierzące wyniki obserwacji i wywiadów.

Share This