Numerical Reasoning Test

Test rozumowania numerycznego

Zbadaj inteligencję numeryczną swojego zespołu i kandydatów za pomocą testu rozumowania numerycznego. Poproś o darmowy login i wypróbuj teraz.

CO MIERZY TEST ROZUMIENIA NUMERYCZNEGO?

NRT jest to test inteligencji numerycznej, która przejawia się w umiejętności rozumienia pojęć ilościowych i używania symboli numerycznych. Osoby o dużej inteligencji numerycznej dobrze rozumieją podstawowe zasady matematyczne, potrafią efektywnie pracować z liczbami i potrafią wykorzystać te umiejętności w rozwiązywaniu praktycznych problemów, które dotyczą liczb i/lub ich relacji w dowolnej formie.

KOMU POLECAMY NRT?

Inteligencja numeryczna jest kluczową umiejętnością wszędzie tam, gdzie trzeba na bieżąco rozwiązywać zadania związane z liczbami i podejmować decyzje w oparciu o informacje liczbowe (np. Stanowisko doradcy finansowego, sprzedawcy, kierownika finansowego, księgowego, analityka danych itp.).

CZYM JEST TEST ROZUMOWANIA NUMERYCZNEGO?

NRT określa poziom inteligencji numerycznej dzięki 16 zadaniom, w których celem badanego jest zrozumienie instrukcji, odczytanie wymaganych informacji z tabeli i/lub wykresu, a następnie wykorzystanie tych informacji w sposób, który pozwala mu/jej odpowiedzieć na pytanie. Test zakłada znajomość tylko czterech podstawowych operacji arytmetycznych (+, -, *, /) oraz zrozumienie kilku podstawowych pojęć matematycznych, np. Procent lub proporcji. Oznacza to, że główna różnica w wynikach osób badanych wynika przede wszystkim ze sprawności, którą potrafią wykorzystać do zrozumienia matematycznego aspektu danego zadania, odczytania kluczowych informacji z tabeli i/lub wykresu oraz identyfikacji właściwej kolejności operacji matematycznych do wykonania.

JAK DZIAŁA TEST ROZUMOWANIA NUMERYCZNEGO?

1

Test można wykonać w domu lub w kontrolowanych warunkach. Jest dostępny w ponad 10 językach (angielski, czeski, węgierski, polski, serbski, chorwacki, słowacki, rosyjski, itp.).

2

Wypełnij online na naszej przyjaznej użytkownikowi platformie. NRT składa się z 16 zadań numerycznych z ograniczeniem czasowym 26 minut.

3

Raport jest generowany automatycznie i dostępny zarówno dla badanego, jak i dla zlecającego test. Wyniki testów porównuje się z grupą normatywną około 200 osób.

PRZYKŁADOWE ZADANIE

Zadaniem badanego jest przeanalizowanie danych liczbowych przedstawionych w tabeli i/lub na wykresie, odczytanie pytania i ostatecznie wybranie prawidłowej odpowiedzi z ośmiu oferowanych opcji (a-h). Do obliczenia odpowiedzi badani mogą skorzystać z własnego kalkulatora, kartki papieru i ołówka. Jeśli nie mają dostępu do tych pomocy, mogą skorzystać z ich elektronicznych wersji, które są częścią platformy testowej on-line.

W JAKI SPOSÓB NRT POMOŻE TWOJEJ ORGANIZACJI I PRACOWNIKOM?

Rekrutacja/selekcja

Jest to najbardziej przydatne w sytuacjach, gdy chcesz określić, jaka jest zdolność kandydata do skutecznego radzenia sobie z danymi liczbowymi, które są ważną częścią pracy, na stanowisku, na które aplikuje.

Grupa docelowa

NRT nadaje się do zawodów zakładających umiejętność analizowania i interpretowania danych liczbowych podczas pracy z budżetami, wskaźnikami ekonomicznymi, biznesplanami, systemami księgowymi itp. (Np. Doradca finansowy, sprzedawca, kierownik finansowy, księgowy, analityk danych itp.).

Zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu pracowników

Włączając wyniki NRT do procesu podejmowania decyzji o zatrudnieniu, możesz zwiększyć szanse, że wybrani kandydaci z powodzeniem wykonają swoją pracę, jeśli ta praca zakłada zdolność pracowników do rozwiązywania zadań w oparciu o dane liczbowe.

SZUKASZ TESTÓW POZNAWCZYCH?

Zobacz testy opracowane przez Assessment Systems International. Poproś o darmowy login dla swojej firmy lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Share This