Asystems 360

Ocena 360 stopni Asystems

CZYM JEST OCENA 360 STOPNI ASYSTEMS?

Ocena 360 stopni jest skutecznym i spójnym narzędziem rozwoju osobistego. Może być wykorzystywana do identyfikacji i badania mocnych stron i obszarów wymagających doskonalenia oraz służyć poprawie efektywności pracy. Informacje zwrotne dotyczą zachowań w pracy – t.j. konkretnych umiejętności i kompetencji. Na podstawie wyników oceny mogą zostać stworzone indywidualne plany rozwojowe pracownika.

 • Poprawa efektywności pracy pracowników przekłada się na sukces firmy
 • Bardziej wydajni pracownicy zapewniają przewagę konkurencyjną na rynku
 • Zwiększenie motywacji pracowników zapewnia zmniejszenie wskaźnika rotacji
 • Osoba oceniana otrzymuje informację jak przełożeni, współpracownicy i podwładni postrzegają jej kompetencje
 • Osoba poddana ocenie ma możliwość określenia najważniejszych obszarów rozwojowych
 • Na podstawie wyników oceny opracowywane są plany działania zawierające cele i strategie rozwojowe

DLACZEGO OCENA 360 STOPNI AS?

Ocena 360

 • Umożliwia precyzyjne określenie obszarów do rozwoju
 • Jest narzędziem identyfikacji talentów (HiPo)
 • Pomaga w analizie i modyfikacji procesu rozwojowego
 • Umożliwia pomiar i ocenę skuteczności programu szkoleniowego
 • Umożliwia pomiar i ocenę efektywności programu szkoleniowego
 • Pomaga rozwijać zespół poprzez tworzenie obszarów rozwojowych
 • Zwiększa świadomość osobistą

W JAKI SPOSÓB OCENA 360 STOPNI ASSESSMENT SYSTEMS POMOŻE TWOJEJ FIRMIE?

REPUTACJA

Pozyskane dzięki ocenie 360° informacje pochodzą z różnych źródeł (od przełożonych, współpracowników, podwładnych i klientów), co pomaga w kompleksowej diagnozie potencjału współpracownika i uwzględnieniu uzyskanych wyników w programach zarządzania talentami.

OKREŚLENIE INDYWIDUALNYCH I ZESPOŁOWYCH OBSZARÓW ROZWOJU

Ocena 360 stopni jest jedną z najlepszych metod pozwalających na zrozumienie zarówno indywidualnych, jak i zespołowych potrzeb rozwojowych.

POMIAR EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU ROZWOJOWEGO

Ocena 360 stopni jest jednym z najważniejszych narzędzi do pomiaru efektywności programów rozwojowych. Powtórna ocena 360°, przeprowadzona po pewnym czasie od pierwszej, pokazuje efektywność indywidualnego lub zespołowego programu rozwojowego zrealizowanego pomiędzy ocenami.

POTWIERDZENIE WIARYGODNOŚCI UZYSKANYCH WYNIKÓW

Ocena 360 stopni dostarcza rzetelne informacje pochodzące od różnych członków organizacji, co czyni je miarodajnymi.

POMOC W BARDZIEJ EFEKTYWNYM BUDOWANIU I ROZWOJU ZESPOŁÓW

Ocena 360 stopni zwiększa efektywność współpracy zespołów i pozwala na wzmocnienie zaufania pomiędzy uczestnikami. Zazwyczaj członkowie zespołu zazwyczaj znają się lepiej niż ich przełożeni.

WSKAZÓWKI NA TEMAT PRZEBIEGU PROCESU OCENY 360 STOPNI

Bardzo istotne jest uwzględnienie wiarygodnych i kompleksowych wyników oceny 360 stopni jako oceny uzupełniającej w stosunku do oceny wydajności pracy. Wyniki uzyskane podczas oceny 360 zapewniają więcej informacji i spostrzeżeń niż same dane dotyczące wydajności.

%

9 NA 10 KLIENTÓW OCZEKUJE STWORZENIA DO OCENY 360 STOPNI AS WŁASNEGO MODELU KOMPETENCYJNEGO

%

8 NA 10 KLIENTÓW WYMAGA PRZYGOTOWANIA OCENY 360 STOPNI W KILKU JĘZYKACH

%

6 NA 10 KLIENTÓW DECYDUJE SIĘ NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNYCH SESJI INFORMACJI ZWROTNEJ I STWORZENIA PLANÓW ROZWOJOWYCH

Wszystkie nasze działania są dopasowane do specyficznych oczekiwań klienta: Wdrażamy model kompetencyjny klienta, łącząc go z naszą skalą oceny 360 stopni i personalizujemy komunikację e-mail.

Wiemy, że nasi partnerzy potrzebują przeprowadzenia oceny w kilku językach: Nasi klienci często wymagają stworzenia projektu oceny 360 stopni łatwej do użycia w kilku językach, na platformie 360 Asystems.

Gwarantujemy bezpieczeństwo danych: Nasz system został stworzony zgodnie z obowiązującym prawem i zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa. Dane klientów są bezpieczne jak w bankowym skarbcu. Dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione.

Nasze usługi nie kończą się na raportach: Podkreślamy znaczenie sesji zwrotnych i indywidualnej pracy z osobami poddawanymi ocenie. Nasi konsultanci są trenerami, którzy mogą pomóc Państwa menedżerom w tworzeniu indywidualnych planów działania w oparciu o uzyskane wyniki, jak również zaproponować skuteczne metody doskonalenia wybranych kompetencji.

Share This