Satisfaction survey

Kwestionariusz poziomu zadowolenia

CZYM JEST KWESTIONARIUSZ POZIOMU ZADOWOLENIA?

Kwestionariusz poziomu zadowolenia pomoże Ci zrozumieć sieć powiązań panujących w Twojej organizacji. Jest to anonimowy, jakościowy kwestionariusz przeprowadzany wśród personelu, który ukazuje ogólny poziom zadowolenia z pracy i środowiska zawodowego. Satysfakcja zostaje zmierzona z dużą dokładnością i pomaga w zastosowaniu systemów interwencyjnych.

JAK KWESTIONARIUSZ POZIOMU ZADOWOLENIA POMOŻE TWOJEJ FIRMIE I PRACOWNIKOM?

Firma uzyska kompleksowy obraz dotyczący jej oceny w oczach pracowników: obszarów budzących zadowolenie oraz krytykę. Pracownicy otrzymają możliwość poinformowania przełożonych o ważnych dla nich aspektach pracy.

Kwestionariusz dodatkowo umożliwia:

 • identyfikację czynników budzących zadowolenie i niezadowolenie pracowników,
 • identyfikację możliwych zmian w kadrach,
 • zwiększa zaangażowanie pracowników w procesy firmowe,
 • identyfikuje problemy w komunikacji,
 • buduje obraz opinii pracowników o firmie,
 • pokazuje zdanie pracowników na temat pakietów motywacyjnych,
 • pokazuje zdanie pracowników na temat zarządzania i kierowników.

CO CECHUJE NASZE PODEJŚCIE?

Elastyczność w dostosowaniu się do Twoich potrzeb.

Możesz monitorować te obszary badania, które są dla Ciebie ważne.

Zapewniamy anonimowość wyników i poufność informacji.

JAK REALIZUJEMY KWESTIONARIUSZ?

 • Szczegółowo badamy środowisko pracy w firmie i zamówienie.
 • Bazując na dokonanej analizie przygotowujemy kwestionariusz. Konsultujemy go z klientem.
 • Dystrybuujemy i zbieramy ankietę w firmie.
 • Analizujemy wyniki.
 • Przygotowujemy raport dotyczący wyników, piszemy Executive Summary.
 • Prezentujemy wyniki klientowi.
 • Odpowiemy na pytania i prowadzimy doradztwo w oparciu o wyniki.
Share This