Development Center

Development Center

CZYM JEST DEVELOPMENT CENTER?

Development Center (DC), to bardzo skuteczna metoda mapowania kompetencji pracowników oraz zdefiniowania planów rozwoju ich karier w danej firmie.

Z reguły przygotowujemy jedno, lub dwudniowy program DC dla naszych klientów. W ramach tego programu, pracownicy biorą udział w indywidualnych oraz grupowych sesjach consultingowych (sytuacje modelowe, studia przypadku, psychodiagnoza pracy, itp.), które korespondują z kompetencjami potrzebnymi, aby odnosić sukces w danej organizacji, na określonym stanowisku.

Nasi klienci stosują DC najczęściej w następujących przypadkach: tworzenie indywidualnych, mierzalnych planów rozwoju pracownika; identyfikacja talentów w firmie; wsparcie rozwijania się talentów; rozwijanie zdolności menedżerskich dla pracowników na kierowniczych stanowiskach.

W JAKI SPOSÓB DEVELOPMENT CENTER POMOŻE FIRMIE I PRACOWNIKOM?

 • Otrzymasz wiarygodne informacje odnośnie słabych i mocnych stron pracowników, których nie udałoby Ci się zidentyfikować w inny sposób.
 • Będziesz mógł stworzyć precyzyjne i ukierunkowane czynności rozwijające (szkolenia, coaching, mentoring) w obszarach zidentyfikowanych w DC, jako obszary wymagające udoskonalenia. Działanie ukierunkowane pozwoli na szybszy zwrot z inwestycji w pracownika.
 • Będziesz mógł porównać pracowników.
 • Uczestnicy DC będą mogli uczyć się przez imitację sytuacji zawodowych (uczestnicy DC często uznają ćwiczenia sytuacyjne  za rozwijające doświadczenie).
 • DC podnosi kompetencje wewnętrznych ewaluatorów.
 • DC zostanie zaakceptowane przez Twoją firmę, jako rozsądna i skuteczna metoda w podejmowaniu decyzji z obszaru HR.

CO CECHUJE NASZE PODEJŚCIE?

Kompleksowość:  Pracujemy nad całym procesem – pomagamy klientom zdefiniować wymagane kompetencje, opracowujemy odpowiednie formy komunikacji wewnętrznej, tworzymy oraz wdrażamy DC włącznie z informacją zwrotną dla wszystkich uczestników, pomagamy firmie opracować indywidualne plany rozwoju dla pracowników.

Troskliwa analiza potrzeb klienta: Zanim rozpoczniemy DC z dużą uwagą i troską analizujemy cele i okoliczności w firmie, jak też kompetencje potrzebne na stanowiskach w danej organizacji. DC jest opracowywane w oparciu o oczekiwania i potrzeby każdego klienta.

Profesjonalizm: Podczas realizacji DC pracują zespoły ekspertów, ewaluatorów, a jeśli potrzeba, aktorzy.

Specyficzne i ukierunkowane czynności: Zawsze dopasowujemy działania do specyficznych potrzeb danej firmy. Używany czynności, które najlepiej mapują ważne w firmie kompetencje.

JEKIE FIRMY DC OFERUJEMY?

 • Indywidualne DC
 • Grupowe DC
 • DC z zajęciami poza biurem
 • Jednodniowe DC
 • Dwudniowe DC
Share This