assessment-center

Assessment Center

Wgląd w kompetencje.

CZYM JEST ASSESSMENT CENTER?

Assessment centers jest zazwyczaj zalecane w sytuacjach, gdy pracodawca musi upewnić się, że do danej pracy wybrana została właściwa osoba, tzn. gdy słabe wyniki w pracy stanowią znaczne ryzyko dla firmy.

Assessment center (AC) jest najwiarygodniejszą metodą doboru pracowników o największym potencjale do wykonywania danej pracy. Metoda ta łączy w sobie różne sytuacje i zadania, które odpowiadają kompetencjom niezbędnym do odniesienia sukcesu na danym stanowisku. Assessment center jest zazwyczaj projektowany jako program jednodniowy. Zadania mogą obejmować prezentację na dany temat, odgrywanie ról, zadania grupowe lub studia przypadków. Ważną częścią procesu selekcji jest również test psychometryczny.

Aby dobrze zaprojektować zadania AC, należy przeprowadzić szczegółową analizę obecnych i przyszłych wymagań dotyczących pomyślnego wykonania danego zadania. Posiadanie wielu asesorów, którzy wprowadzają różne metody, obserwują kandydatów, porównują ich obserwacje i oceny po AC, zapewnia obiektywność ostatecznej decyzji.

JAK DZIAŁA Assessment Center?

Kandydaci są obserwowani w kilku sytuacjach indywidualnych i grupowych (psychodiagnostyka zawodowa, testy wydajnościowe, sytuacje modelowe, studia przypadków, odgrywanie ról), które odpowiadają kompetencjom niezbędnym do osiągnięcia sukcesu na danym stanowisku w organizacji.

 • Indywidualne AC w celu oceny potencjału przywódczego kandydatów na stanowiska kierownicze lub funkcje zarządzające.
 • Grupowe AC w celu oceny konkretnych kompetencji w zakresie stanowisk eksperckich.
 • Ocena potencjałów zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych u kandydatów
 • Wybór uczestników do Programu Talentów

W JAKI SPOSÓB TWOJA FIRMA I KANDYDACI SKORZYSTAJĄ NA ASSESSMENT CENTER?

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY

 • AC dostarcza istotnych informacji o mocnych i słabych stronach kandydatów, które nie zostałyby wykryte przy użyciu innych metod.
 • AC mierzy kompetencje niezbędne do osiągnięcia sukcesu na danym stanowisku w organizacji.
 • AC umożliwia porównywanie kandydatów.
 • AC jest uczciwą i uzasadnioną prawnie metodą doboru pracowników.
 • AC podnosi kompetencje i profesjonalne podejście osób zajmujących się oceną wewnętrzną.

KORZYŚCI DLA KANDYDATÓW

 • Konstrukcja i atmosfera AC jest odzwierciedleniem kultury organizacyjnej pracodawcy, dzięki czemu kandydaci zyskują wyobrażenie o tym, jak wyglądałaby praca w danej organizacji.
 • AC jest ciekawym i rozwojowym doświadczeniem dla uczestników.
 • AC jest postrzegane jako metoda sprawiedliwego wyboru
 • AC symuluje życiowe sytuacje, które są ekscytujące dla uczestników.

KORZYŚCI Z NASZEGO AC

GOTOWE ZESTAWY KOMPETENCYJNE

Dobrze przygotowane, zatwierdzone zestawy kompetencji są dostosowane do konkretnych wymagań na danym stanowisku.

ELASTYCZNE MODELE KOMPETENCYJNE

Jesteśmy elastyczni. Dostosowywanie zestawów kompetencyjnych do Twoich działań korporacyjnych przebiega bezproblemowo.

RAPORTY OZNACZONE MARKĄ

Raporty indywidualne i grupowe mogą być oznakowane logiem Państwa firmy.

CZYTELNE I ZROZUMIAŁE RAPORTY INDYWIDUALNE&GRUPOWE

Nasze raporty są doskonale zaprojektowane i łatwe do zrozumienia. Zawierają szczegółowe opisy na temat potencjału każdego z kandydatów.

WIELOJĘZYCZNY PRZEKAZ

Jesteśmy w stanie dostarczyć AC w wielu językach, dzięki czemu jest on łatwy w użyciu w każdej międzynarodowej korporacji na całym świecie.

SZEROKI ZAKRES DZIAŁAŃ

Zawsze dostosowujemy naszą działalność do konkretnych potrzeb klienta, oferując szeroki wybór działań dla różnych poziomów zatrudnienia, stanowisk i branż.

METODY PSYCHOMETRYCZNE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Wykorzystanie różnych metod analizy zapewnia wysoką jakość oceny i pozwala uniknąć subiektywności wyników.

PROFESJONALNI ASESORZY

Uważamy, że fachowa wiedza naszych asesorów jest jedną z najważniejszych części naszego AC. Szkolenie dla asesorów wewnętrznych naszych klientów jest gwarancją wysokiej jakości przeprowadzanych przez nas obserwacji.

PROFESJONALNA KONSULTACJA

Współpraca w procesie doboru usługi pomiędzy klientem a naszymi konsultantami może być uwzględniona w całym jej kontekście, aby zapewnić najwyższą jakość usługi.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Assessment Systems może pomóc Twojej organizacji w zaprojektowaniu i przeprowadzeniu doskonałego Assessment Center?

Share This