INSPIRIŠITE ANGAŽIRANOST SVOJIH ZAPOSLENIKA
ZA USPJEH VAŠE TVRTKE.

Angažiranost zaposlenika

HR bi se trebao usredotočiti na donošenje integriranog efekta identificiranjem i razvijanjem talenata, rješavanjem prepreka u organizaciji sa administracijom i resursima, povećanjem angažiranosti zaposlenika i korištenjem inovativnih ideja i poticanjem rasta i uspjeha u organizaciji. Angažiranost zaposlenika izdvojila se kao ključna komponenta uspjeha organizacije na današnjem konkurentnom tržištu. Visoke razine angažiranosti zaposlenika pozitivno utječu na retenciju ključnih ljudi, lojalnost klijenata i vrijednost i učinak organizacije.

Kako bi gajio kulturu angažiranosti zaposlenika, HR bi trebao postaviti osnove dizajna, mjerenja i vrednovanja proaktivnih praksi na radnom mjestu koje će pomoći u privlačenju i retenciji talenata koji posjeduju vještine i kompetencije potrebne za rast i održivost.

Želite li potaknuti angažiranost zaposlenika kako biste postigli rezultate?

PREDNOSTI

Povećanje retencije zaposlenika

Angažiranost zaposlenika ima potencijal da značajno utječe na retenciju zaposlenika. Pomaže organizacijama zadržati prave ljude i održati konkurentsku prednost na tržištu.

Podržava brandiranje poslodavca

Kreiranje branda pouzdanog poslodavca jedan je od najvažnijih ciljeva suvremenih organizacija. Takav status pomaže im da privuku najbolje talente i doprinesu dugoročnim ciljevima organizacije i vrijednosti tvrtke.

Pomaže njegovanju lojalnosti klijenata

Angažiranost je također ključna i za zadovoljstvo klijenata, reputaciju tvrtke i ukupnu vrijednost tvrtke. To omogućava najveću prednost u odnosu na konkurenciju na suvremenom tržištu.

Poboljšava učinak organizacije

Visoka razina angažiranosti zaposlenika vodi većoj produktivnosti, većoj suradnji među zaposlenicima i većem zadovoljstvu poslom. Ovi rezultati izravno doprinose ukupnom učinku organizacije.

Želite li saznate više o tome kako Assessment Systems
može pomoći Vašoj organizaciji graditi i podržavati kulturu angažiranosti zaposlenika?

Share This