IDENTIFICIRANJE POSEBNIH SPOSOBNOSTI.

Procjena posebnih sposobnosti

Procjena posebnih sposobnosti je krucijalna na poslovima s visokim rizikom po zdravlje i sigurnost, gdje su određene psihomotorne i kognitivne sposobnosti od najveće važnosti – one određuju da li kandidat ispunjava bazične zahtjeve za adekvatno i sigurno obavljanje posla. Neke od vještina koje su relevantne za ove pozicije su:

Pažnja

Percepcija

Memorija

Prostorna vizualizacija

Izvršne funkcije

Sposobnosti reagiranja

Motorne vještine

Multitasking

Pozicije u kojima su ove vrste sposobnosti važne su najčešće pozicije u proizvodnji i poslovi profesionalnih vozača, gdje zapošljavanje pogrešne osobe može rezultirati u velikim financijskim gubicima uslijed štete, zastoja u proizvodnji, tužbi, ozljeda i invaliditeta.

Kako bismo precizno izmjerili ove sposobnosti, koristimo Schuhfried Vienna Test System – kompjuterizirani sustav za psihološku procjenu koji omogućuje objektivno i precizno testiranje, izračunavanje rezultata i interpretaciju kroz specijalizirani softver i hardver.

Želite li znati kako Assessment Systems može pomoći Vašoj organizaciji da mjeri određene sposobnosti kandidata?

Želite li znati kako Assessment Systems
može pomoći Vašoj organizaciji da mjeri određene sposobnosti kandidata?

Share This