UPOTREBA PRAVOG ALATA PROCJENE OSOBNOSTI
MOŽE DATI POUZDANU PREDIKCIJU DUGOROČNOG RADNOG UČINKA.

Procjena osobnosti i motivacije

Istraživanja i praksa uporno pokazuju da je osobnost jedan od najboljih prediktora načina na koji ljudi grade odnose, opažaju stvari i pristupaju poslu, kao i njihovog uklapanja u radnu poziciju. Sva ova svojstva u velikoj mjeri predviđaju radni učinak, tako što anticipiraju ponašanje kandidata, oslikavaju njegove kompetencije i daju uvid u njegove snage i oblasti za razvoj, kao i motive i vrijednosti.
Stoga, procjena osobnosti se može koristiti za identifikovanje stila rada kandidata, razumjevanje što ga pokreće, i za prepoznavanje ponašajnih obrazaca koji bi mogli ometati njegovu produktivnost, odnose i reputaciju. Zahvaljujući bitnim uvidima koje ove informacije pružaju, procesi zapošljavanja mogu biti unapređeni a produktivnost uvećana, uz merljivi ROI i efekat na profit.

Zato testovi osobnosti zauzimaju važno mjesto u procesu selekcije zaposlenika.

PREDNOSTI

Sve procjene osobnosti i motivacije su kompjuterizovane i dostupne za online administraciju

Dostupne su na više jezika sa rezultatima koji se mogu formirati prema globalnim ili lokalnim nacionalnim normama

Rezultati i izvješća se automatski generiraju i dostupni su neposredno nakon zavšetka popunjavanja testa, što rezultira brzim, ekonomičnim i pouzdanim predikcijama o potencijalu i uspjehu kandidata.

Želite da znate više o tome kako Assessment Systems može pomoći Vašoj organizaciji u procjeni osobnosti i motivacije kandidata?

Korištenje alata za procjenu osobnosti korisno je ne samo zbog objektivnosti koju pružaju. Poznavanje mjera koje oni koriste dovodi do razumijevanja “tipova osobnosti”, odnosno razumijevanja koji ponašajni obrasci su međusobno u sinergiji, a koji su nespojivi. Ovime možemo izbjeći postavljanje nerealnih i nerazumnih zahtjeva kandidatima, a također ćemo razumjeti kako svaki posao zahtjeva drugačiji profil osobnosti, te da je svaka snaga uvijek uparena sa određenom slabosti koju treba razvijati.

POVEZANOST ALATA PROCJENE OSOBNOSTI I PODOBNOSTI KANDIDATA:

Nestrukturirani intervju

0.2

korelacija

Strukturirani intervju

0.4

korelacija

Test mentalnih sposobnosti

0.54

korelacija

Test osobnosti

0.6

korelacija

Share This