OMOGUĆITE VAŠEM TIMU
DA NAPREDUJE.

Razvoj timova

Izvrstan timski rad koji dovodi do visokog učinka jedna je od ključnih diferencijalnih obilježja učinkovitih organizacija. Međutim, postizanje takvog timskog učinka može ponekad biti izazovan zadatak. Jednostavno sastavljanje skupine talentiranih pojedinaca ne čini tim sa visokim učinkom. Kako bi se postigla visoka razina postignuća tima, morate biti upoznati sa čimbenicima koji utiču na timsku dinamiku, razvoj liderstva i učinak.

Mi Vam pomažemo u izgradnji, razvoju i vođenju učinkovitih timova ocjenjivanjem njihovih timskih snaga, izazova i motivatora. Na temelju prikupljenih podataka provodimo timske radionice i kreiramo razvojne planove. Cilj naših programa razvoja timova je da poboljšanje učinka cijelog tima, kroz pomoć pojedinim članovima da rade na svojim vještinama i kompetencijama, ali i kroz pomoć članovima da komuniciraju i rade zajedno učinkovitije i konstruktivnije.

Želite znati kako možemo unaprijediti učinak Vašeg tima tako da postiže željene rezultate?

PREDNOSTI

Pruža objektivnu timsku analitiku

Pružamo bolje razumijevanje utjecaja koji članovi tima imaju jedni na druge. Promatramo i analiziramo kompetencije, motivatore i vrijednosti i pravimo detaljnu analizu snaga i izazova tima.

Povećava produktivnost i učinkovitost

Sastavljanje skupine talentiranih pojedinaca ne čini tim sa visokim učinkom. Mi otkrivamo i ukazujemo na čimbenike koji utječu na timsku dinamiku, liderstvo i učinkovitost kako bismo pomogli timu da dostigne visoku razinu učinka.

Povećava zadovoljstvo i posvjećenost zaposlenika

Uvijek pružamo uvid u čimbenike koji pokreću članove i učinak cijelog tima. Otkrivajući ove elemente, članovi tima postaju motivirani da budu dio promjene.

Budući da organizacije postaju sve složenije, javlja se sve veća potreba za timovima sa visokim učinkom. Sve više timova je angažirano širom organizacija za različite zadatke, što čini timove sa najboljim učinkom pravom konkurentnom prednošću.

Želite li znati više o tome kako Assessment Systems može pomoći Vašoj organizaciji da gradi učinkovitije timove?

Share This