Numerical Reasoning Test

Test numeričkog rezoniranja

Izmjerite numeričku inteligenciju Vaših kandidata i Vašeg tima Testom numeričkog rezoniranja. Zatražite besplatan login i isprobajte ovaj test odmah.

Šta meri Test numeričkog rezoniranja?

Test numeričkog rezonovanja (NRT) je test numeričke inteligencije koja se ispoljava u sposobnosti razumevanja kvantitativnih koncepata i manipulisanja numeričkim simbolima. Osobe sa visokom numeričkom inteligencijom dobro razumeju osnovne matematičke principe, uspešno rade sa brojevima i koriste ove sposobnosti u rešavanju praktičnih problema koji zahtevaju upotrebu brojeva i/ili njihove međusobne odnose u bilo kom obliku.

U kojim situacijama preporučujemo ovaj test?

Numerička inteligencija je ključna sposobnost u situacijama kada osoba treba riješiti numeričke probleme i doneti odluke temeljene na numeričkim informacijama (primjerice kada se nalazi na poziciji financijskog savjetnika, prodavca, financijskog menadžera, računovođe, analitičara podataka itd.)

Šta je Test numeričkog rezoniranja?

NRT nam govori o razini numeričke inteligencije pomoću 16 zadataka, u kojima se od ispitanika traži da razumije upute, pročita relevantne informacije iz tablice i / ili grafikona i da potom koristi te podatke kako bi riješio / la zadatak. Jedino što test pretpostavlja jeste da kandidat posjeduje znanje o četiri osnovne matematičke operacije (+, -, *, /), kao i da razumije nekoliko osnovnih matematičkih koncepata poput postotaka ili razmjere. To znači da se glavna razlika u učinku različitih kandidata najviše ogleda u sposobnosti razumijevanja matematičke suštine danog zadatka, izdvajanja ključnih informacija iz tablice / grafikona i identificiranja točnog reda izvršavanja matematičkih operacija.

KAKO SE RADI TEST NUMERIČKOG REZONIRANJA?

1

Testiranje se može provesti u domu kandidata ili u kontroliranim uvjetima. Test i izvješća dostupni su na engleskom jeziku, ali i na brojnim jezicima srednje i istočne Europe (češkom, nemačkom, mađarskom, poljskom, srpskom, slovačkom, rumunskom, ruskom itd.).

2

Test se popunjava online na našoj plaformi koja je jednostavna za korištenje. NRT se sastoji od 16 numeričkih problema koje je neophodno riješiti u roku od 26 minuta.

3

Automatski generirani izvještaji za kandidate i za naručitelje testiranja. Rezultati na testu se porede sa normativnom grupom koju čini više od 200 osoba.

Primjer stavke

Zadatak ispitanika je da analizira brojčane podatke iz tablice i / ili grafikona, pročita pitanje i da na kraju izabere jedan točan odgovor od osam ponuđenih opcija (a-h). Za izračun odgovora, ispitanici mogu koristiti svoj kalkulator, papir i olovku. Ukoliko nemaju pristup ovim pomagalima, mogu koristiti njihove elektroničke verzije unutar online platforme za testiranje.

Numerical Reasoning Test sample item

KAKO NRT POMAŽE VAŠOJ ORGANIZAIJI I ZAPOSLENICIMA?

Selekcija zaposlenih

Najkorisniji je u situacijama kada želite procijenite razinu sposobnosti kandidata da se efektivno nosi sa numeričkim problemima koji su ujedno i važan dio posla koji želi dobiti.

Ciljna grupa

NRT je pogodan za poslove za koje je važna sposobnost analiziranja i tumačenja brojčanih podataka u radu s proračunom, ekonomskim pokazateljima, poslovnim planovima, računovodstvenim sustavima, (kao primjerice za pozicije financijskog savjetnika, prodavca, financijskog menadžera, računovođe, analitičara podataka itd.)

Povećanje uspješnosti zaposlenika

Inkorporiranjem NRT rezultata u Vaše procese donošenja odluka pri zapošljavanju, povećavate šanse da će izabrani kandidati uspješno obavljati svoj posao ukoliko taj posao podrazumijeva rješavanje numeričkih problema.

POTREBNI SU VAM TESTOVI KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI?

Share This