Competency modeling

Oblikovanje kompetencija

ŠTO JE MODEL KOMPETENCIJA?

Model kompetencija jedno je od ključnih sredstava upravljanja ljudima u tvrtkama. To je struktuirana i jasna lista kompetencija – kvalifikacija za izvođenje aktivnosti na određenoj poziciji u tvrtki. Model kompetencija pruža jasnu vezu između opisa posla i vrijednosti tvrtke; naši klijenti ga u većini slučajeva rabe u procesu odabira zaposlenih, razvoja i procjene.

NA KOJI NAČIN ĆE MODEL KOMPETENCIJA POMOĆI TVRTKI I ZAPOSLENIMA?

  • Dobit ćete moćno sredstvo za izbor zaposlenih, razvoj i procjenu.
  • Pouzdat ćete se više u odabir svojih budućih zaposlenih, bit ćete u mogućnosti pružiti ciljani razvoj i objektivniju i pravedniju procjenu za Vaše sadašnje zaposlene.
  • Dobit ćete jedinstveni HR pojmovnik za Vašu tvrtku.
  • Bit ćete sposobni integrirati svoju strategiju (ciljeve, vizije i vrijednosti) za upravljanje ljudima.

KAKVE MODELE KOMPETENCIJA RAZVIJAMO?

Specifične: Pružamo modele kompetencija po mjeri Vaše tvrtke i svake pozicije, poštujući posebne zahtjeve.
Kratke i jednostavne za razumjeti: Naši modeli kompetencije podrazumijevaju sažete ključne aspekte dane pozicije (sastoje se od 6-10 kompetencija). Modeli kompetencije kratki su i jednostavni za razumjeti, što omogućava jednostavnu komunikaciju i razumijevanje i širenje kompetencija diljem tvrtke.
Otvoreni za promjene: Svi modeli kompetencija koje razvijamo uvijek su otvoreni za buduće izmjene i prilagodbe.
Integrirajući: Kada razvijamo modele kompetencija, integriramo vrijednosti tvrtke, strategiju i ključne poslovne aktivnosti.
Opisni: Naši modeli kompetencija uključuju specifične kompetencije, opis za njihovu identifikaciju u ponašanju, kao i razne razine kompetencija temeljem mjerljive evaluacije ili verbalnog opisa.
Kompleksni: Kada razvijamo modele kompetencija, rabimo brojna sredstva i procedure (poput JET-a, struktuiranih upitnika, radionica i fokus skupina).
Jednostavni za primjenu: Naši modeli kompetencija mogu biti lako primjenjeni u Vašim internim procesima i mogu poslužiti kao baza za druga HR sredstva (izbor i procjena parametara, razvojni centar, 360° povratne informacije, obuke i razvojne programe).

Share This