assessment-center

Centar za procjenu

ŠTO JE ASSESSMENT CENTAR/CENTAR ZA PROCJENU?

Assessment Center (AC) ili centar za procjenu jest visoko pouzdna moderna metoda kojom se koristi prilikom odabira najpodesnijeg kandidata u situacijama kada postoji nekoliko kandidata za jednu poziciju. Tijekom ovog procesa kandidati se promatraju u nekoliko individualnih i skupnih situacija (psihodijagnostika posla, testovi učinka, model situacije, studije slučaja, igra uloga, itd.) koje su u svezi s kompetencijama nužnim za uspjeh na traženoj poziciji u toj organizaciji.

KAKO AC MOŽE POMOĆI VAŠOJ TVRTKI I ZAPOSLENIMA?

Vrlo brzo dobijate vjerodostojne i svrsishodne informacije o potencijalima i slabostima kandidata što bi Vam inače oduzelo dosta vremena.
Moći ćete uspoređivati kandidate.
Bit ćete u stanju uvoditi precizno ciljane razvojne aktivnosti (trening, coaching, mentoring) fokusirane na razvojne potrebe koje su identificirane u Assessement Centru i time povećavati povrat investicija uloženih u razvoj zaposlenih.
Unapređuje kompetencije internih evaluatora.
AC bit će prihvaćna u Vašoj tvrtki kao nepristrana i vjerodostojna metoda odabira zaposlenih.

ŠTO JE TIPIČNO ZA NAŠ PRISTUP?

Složenost: Sudjelujemo tijekom sveukupnog procesa – pomažemo klijentima definirati zahtjevane kompetencije, razvijamo odgovarajuće forme za internu komunikaciju, dizajniramo i implementiramo AC uključujući i završna izvješća i individualne povratne informacije svim sudionicima. Često obučavamo interne promatrače kako bi mogli sudjelovati u procesu odabira.

Pažljiva analiza potreba je klijenta: Prije pokretanja svakog AC pažljivo analiziramo ciljeve svakog projekta, sve relevantne okolnosti, kompetencije koje su nužne na specifičnim pozicijama u specifičnoj tvrtki, očekivanja klijenta o odgovarajućem AC dizajnu, itd.
Profesionalizam: Kada implementiramo AC, kreiramo timove iskusnih profesionalnih facilitatora, evaluatora, psihologa i, ukoliko je nužno i glumaca.

Specifične i ciljane aktivnosti: Uvijek prilagođavamo aktivnosti u skladu sa specifičnostima radne pozicije i tvrtke. Primjenjujemo aktivnosti i razvijamo situacije koje najbolje preslikavaju tražene kompetencije i svakodnevne aktivnosti kandidata.
Suradnja s klijentom: Implementiramo AC u različitim formama sukladno željama klijenta. Pružamo složene programe.

KOJE VRSTE AC NUDIMO?

Kompleksne programe, uključujući dizajn, implementaciju, konačna izvješća za sudionike i klijente, povratne informacije sudionicima.
Trening za interne promatrače.
Djelomično isporučivanje AC-a za interne dobavljače AC-a (samo u slučaju poslovne psihodijagnostike ili vježbi koje uključuju “uloge”)
Sudjelovanje vanjskih promatrača (psihologa) u internim AC-ima.

Share This