Behavioral Event Interview

Bihevioralni razgovor

ŠTO JE BIHEVIORIALNI RAZGOVOR?

Bihevioralni razgovor (BEI – Behavioral Event Interview) forma je struktuiranog razgovora najčešće korištenog u procesu odabira zaposlenih. Bazira se na prikupljanju informacija o prijašnjim ponašanjima pojedinca  i temelji se na opće prihvaćenoj činjenici da je najbolji indikator budućeg ponašanja i učinka na poslu upravo njegovo/njezino prijašnje  ponašanje. Ispitivač postavlja pitanja otvorenog tipa i skicira ponašanje pojedinca u situacijama gdje je osoba morala pokazati ključne značajke za dobar učinak na danoj poziciji. BEI struktura rabi model koji se zasniva na četiri točke – situacija, zadatak, akcija, rezultat (STAR model: “S” – situation, “T” – task, “A” – action, “R” result)

KADA SE KORISTITI BIHEVIORIALNIM RAZGOVOROM?

Bihevioralni se razgovor može rabiti kako od strane HR osoblja, tako i od strane menadžera. Njegova je svrha dobijanje informacija za procjenu kandidata ili zaposlenih i predviđanje putem procjene ključnih kompetencija nužnih za odeređenu poziciju. BEI, stoga, predstavlja vrlo moćno sredstvo za odabir  i procjenu zaposlenih. Može se uspješno rabiti u procesu spajanja tvrtki, restruktuiranja kompanija ili u slučajevima smanjenja broja zaposlenih.

KAKO ĆE BIHEVIORALNI RAZGOVOR POMOĆI VAMA I VAŠOJ TVRTKI?

  • Dobit ćete objektivno, pravedno i pouzdano sredstvo za procjenu i uspoređivanje kandidata i zaposlenih.
  • Možete identificirati najbolje kandidate za danu poziciju.
  • Možete identificirati najbolje zaposlene uzimajući u obzir posebnosti kulture Vaše tvrtka.
  • Dobit ćete podatke koje možete kasnije klasificirati i procjenjivati (npr. koristeći se skalama za procjenu)
  • Postavit ćete jasne kriterije za izbore zaposlenih ili za procjenu.
  • Možete eliminirati pristrasnost u procjeni.
  • Postavit ćete pouzdana očekivanja u svezi s budućim učinkom zaposlenih.

ŠTO VAM MOŽEMO PONUDITI U VEZI S BIHEVIORALNIM RAZGOVOROM?

Voljeli biste znati više o prednostima BEI? Želite li se koristiti ovom metodom? Možemo Vas naučiti kako se pripremiti za BEI, kako voditi BEI, kako efikasno hvatati bilješke i rabiti i ih za kvalitetniju procjenu kandidata. Možemo pripremiti obuku baš po Vašoj mjeri, krojenu po Vašim potrebama i prema razini ekspertize među sudionicima. Možete također nazočiti otvorenoj obuci i podijelite svoje iskustvo s ljudima iz drugih tvrtki. Želite li procijeniti kandidate ili rabiti BEI metodu općenito, ali nemate obučeno osoblje ili slobodnog vremena za obuku? Možemo održati BEI pripremu za Vas. Kreirat ćemo listu kompetencija nužnih za dobar učinak na danoj poziciji, pripremit ćemo BEI pitanja i održati razgovor, a Vi ćete pismeno dobiti završno izvješće uključujući i preporuke.

Želite li  standardizirati razgovore za posao u Vašoj tvrtki, ali ne znate kako? Kreirat ćemo listu kompetencija za Vas, opisujući ih u okviru ponašanja i pripremiti BEI pitanja za svaku kompetenciju. Također, pomoći ćemo Vam postaviti kriterije za procjenu i kreirati skale u okviru vidljivog ponašanja.

Share This