ZÍSKEJTE NÁHLED DO
PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ.

Měření kompetencí

V dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí je pro organizaci nejlepším způsobem, jak obstát v náročné konkurenci, zaměstnávat ty největší talenty. Hodnocení kvalifikovanosti je rychlým a efektivním řešením ke stanovení, řízení a rozvoji talentů. Díky zaměstnancům, kteří jsou schopní plnit své cíle, bude mít vaše organizace prospěch ze zvýšené produktivity a ziskovosti.

Naše metody založené na kompetencích slouží k poskytnutí kompletní představy o profilu uchazeče a o jeho chování a způsobu, jakým by mohl vykonávat svou práci. Abychom mohli poskytnout co možná nejpřesnější hodnocení, kombinujeme metody hodnocení osobnosti s metodami hodnocení kvalifikovanosti a díky spojení osobnosti s výkonem můžeme lépe předvídat vhodnost a úspěšnost uchazeče pro danou pracovní pozici.

Chtěli byste nahlédnout do potenciálu uchazečů?

PŘÍNOSY

Objektivní a nezaujatý proces

Poskytuje rychlé, spolehlivé a relevantní informace o silných a slabých stránkách uchazečů a definuje jejich srovnatelné kompetence. Naši jedineční odborníci z oblasti podnikové psychologie usnadňují tento proces a zajišťují lepší rozhodování, které vede k různorodějšímu výběru zaměstnanců se zvýšenou pravděpodobností úspěchu.

Stanovení jasných očekávání co se týče výkonu

Z použití realistického seznamu ke stanovení nejvhodnějšího uchazeče a stupně kompatibility s požadavky budou mít prospěch obě strany. Stanovení a vyhodnocení kompetencí objasňuje nejen pracovní úkoly jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, ale důležitější je způsob jejich realizace.

Realistický a na činnosti zaměření přístup

Hodnocení kompetencí je navrženo tak, aby odráželo jedinečné prostředí cílové role a organizace a odhalilo skutečné chování na pracovišti.

Naše vyzkoušené a důvěryhodné nástroje jsou založeny na celosvětově uznávaných metodikách v kombinaci s naší jedinečnou znalostí podnikové psychologie.

Chcete se dozvědět víc o tom, jak může společnost Assessment Systems pomoci vaší organizaci získat skutečný náhled do schopností uchazečů?

Čím více kompetence uchazeče odpovídají požadavkům na pracovní pozici, tím lepší je jeho/její výkon a angažovanost.

Z organizačního hlediska jsou kompetence znalosti, dovednosti, postoje a chování potřebné pro plnění funkcí potřebných na pracovišti. Tyto požadavky nám pomohou načrtnout celkové chování uchazeče, které by splňovalo představy organizace.

Každá pracovní pozice vyžaduje soubor určitých znalostí a dovedností. Náš přístup je vždy na míru přizpůsoben dané pozici a také kompetenčnímu modelu Vaší organizace. Kompetence nejsou užitečné jen při procesu výběru, ale hrají svou roli prakticky v každém postupu souvisejícím s lidskými zdroji. Dobře navržený a provozovaný kompetenční systém podpoří rozvoj organizačních sociálních dovedností, teambuildingu, hodnocení výkonu, plánování nástupnictví a podporu talentů k dosažení vyšší účinnosti.

Share This