development centrum

Development Centrum

CO JE DEVELOPMENT CENTRUM?

Development Centrum (DC) je velmi spolehlivá moderní metoda, která slouží ke zmapování kompetencí Vašich zaměstnanců a nastavení plánů jejich dalšího rozvoje.

JAK DC FUNGUJE?

DC pro klienty realizujeme nejčastěji jako jedno- až dvoudenní program. V jeho průběhu účastníci prochází řadou individuálních a skupinových situací (modelové situace, případové studie, profesní psychodiagnostika apod.), které svojí povahou odpovídají kompetencím potřebným pro úspěch na dané pozici, v dané organizaci.

JAK DEVELOPMENT CENTRUM POMŮŽE VAŠÍ SPOLEČNOSTI A ZAMESTNANCŮM?

  • Přinese spolehlivé a relevantní informace o silných stránkách Vašich zaměstnanců a jejich oblastí k rozvoji, které byste jiným způsobem nezjistili.
  • Umožní vhodně zaměřit další rozvojové aktivity (tréninky, koučování, mentoring) na ty oblasti, které zaměstnanci skutečně potřebují rozvíjet, a výrazně tak zvýší efektivitu investic vynaložených na rozvoj.
  • Poskytne možnost srovnání účastníků mezi sebou.
  • Umožní účastníkům učit se nápodobou (účastníci často hodnotí DC jako užitečnou rozvojovou zkušenost).
  • Zvýší kompetence interních hodnotitelů.
  • DC bude vnímáno ve Vaší firmě jako férová a spolehlivá metoda rozhodování v personální oblasti.

CO JE TYPICKÉ PRO NÁŠ PŘÍSTUP?

Komplexnost: Věnujeme se celému procesu – pomáháme klientům definovat sledované kompetence, připravujeme vhodnou formu interní komunikace, navrhujeme design a realizujeme DC včetně individuální zpětné vazby účastníkům, pomáháme s návrhem formy i obsahu individuálních rozvojových plánů.

Pečlivá analýza potřeb zadavatele: Před každou realizací DC zodpovědně zkoumáme cíle a smysl projektu, všechny okolnosti realizace, kompetence potřebné pro vykonávání dané pozice v dané firmě, představu zadavatele o vhodném designu DC apod.

Odbornost: Při realizacích DC využíváme týmy zkušených a profesionálních facilitátorů, hodnotitelů, v případě potřeby i herců.

Specifičnost a zacílenost aktivit: Jednotlivé aktivity vždy „šijeme na míru“ pozici a společnosti. Využíváme aktivit, které nejlépe mapují dané kompetence. Pro klienty připravujeme situace, které věrně kopírují pracovní činnosti účastníků, např. „jeden den v reálném životě“. Dokážeme zároveň připravit DC, které využívá analogie, např. „jeden den v Himalájích“.

Share This