ROZVÍJEJTE TY SPRÁVNÉ
DOVEDNOSTI K DOSAŽENÍ CÍLŮ.

Rozvoj zaměstnanců

Rozvoj zaměstnanců je proces zaměřený na vylepšení stávajících dovedností a kompetencí jednotlivce. Nabízíme vám svou podporu při úsilí HR a vedení pomoci svým zaměstnancům dosáhnout jejich plného potenciálu. Jako partneři svých klientů jsme schopni zajistit zcela na míru uzpůsobené projekty pro jednotlivce a týmy, nebo jen konkrétní nástroje a služby na podporu těchto procesů.

S naší podporou mohou organizace zvýšit angažovanost svých zaměstnanců a celkovou produktivitu jednotlivců a firmy jako celku. Řádně realizované a cílené rozvojové programy mohou v důsledku vyšší kompetence a motivace zapojených zaměstnanců zlepšit míru udržení zaměstnanců a snížit míru absencí a chyb.

Chcete se dozvědět více o tom, jak můžeme podpořit rozvoj vašich zaměstnanců?

PŘÍNOSY

Zvýšení angažovanosti a produktivity

Díky neustálému investování do rozvoje zaměstnanců může zesílit spokojenost zaměstnanců s jejich prací, což může zlepšit motivaci k práci. Tím se stupňuje produktivita, která má přímý vliv na zvětšení zisku.

Udržení konkurenční výhody

Díky neustálému rozvoji zaměstnanců se bude rozvíjet vaše podnikání a udržíte si svou konkurenceschopnost na trhu, což povede ke zvýšení způsobilosti v oblasti zavádění nových technologií, metod a měnících se obchodních struktur.

Stanovuje oblasti rozvoje a mezery v dovednostech

Díky pravidelnému rozvoji může firma snadněji určit všechny mezery na trhu a v dovednostech v rámci stávajících pracovních sil.

Snižuje fluktuaci zaměstnanců

Přidání nových výzev nebo odpovědností je osvědčeným způsobem ke zlepšení spokojenosti v práci. S tím jde ruku v ruce zvýšení produktivity pracovníků a snížení fluktuace a absentismu.

Chcete se dozvědět více o tom, jak může společnost Assessment Systems pomoci vaší organizaci při rozvoji vašich zaměstnanců?

Share This