Personální audit

Zjistěte stav lidského potenciálu ve vaší organizaci

Víte, že transformace organizace je těžká. Její úspěch však vždy závisí na objektivním přehledu o aktuálním stavu lidského potenciálu firmy získaném z personálního auditu.

KDY PRO VÁS BUDE VHODNÝ PERSONÁLNÍ AUDIT?

Náš personální audit oceníte, pokud vaše organizace:

    • potřebuje restrukturalizovat nebo transformovat
    • potřebuje vést úspěšný proces fúzí a akvizic
    • potřebuje externí zdroje pro objektivní zhodnocení lidského potenciálu
    • potřebuje identifikovat klíčové lidi a jejich silné a slabé stránky
    • chce sladit strategii s lidskými schopnostmi pro budoucnost
    • chce mít transparentní a objektivní přehled o svých zaměstnancích od třetí strany.

JAK VÁM POMŮŽEME

Naše metodika personálního auditu upozorňuje na rizika a příležitosti, které vedení nebo zaměstnanci mají a v budoucnu budou mít vliv na výkonnost firmy. Poskytuje nezávislý, transparentní a profesionální přehled o kompetencích a potenciálu vašich zaměstnanců ve vztahu k firemní strategii.

MODULY PERSONÁLNÍHO AUDITU

Strategické sladění

Identifikace zdrojů úspěchu (jednotlivců nebo týmů)

Zjištění kritických dovedností

Identifikace kritických dovedností pro úspěch

Hodnocení

Posouzení dříve identifikovaných osob spolu s kritérii úspěchu

Analýza výsledků

Komplexní analýza výsledků ve světle budoucí strategie a vize

Auditní studie

Definice konečného výsledku auditu z dvojrozměrného pohledu (individuálního a organizačního)

Poskytneme vám objektivní pohled na lidský potenciál vaší organizace!

Why Assessment Systems?

   • We implement international quality standards
   • We deploy a group of international experts
   • We provide precise planning of development paths
   • We help you find the sources of success
    • We help you with relevant conclusions and future-oriented results
    • We work in the alloy of psychology and economy 
    • We compare results to industry benchmarks
Share This