Architekt kompetencí

Objevte hodnotu měření správných kompetencí

Víte, že není snadné měřit kompetence, které vytvářejí obchodní hodnotu. Ale se správnou kompetenční architekturou si můžete být jisti, že kvantifikujete dovednosti a chování, které jsou pro vaši organizaci nejdůležitější.

VAŠE VÝZVY PŘI FORMULOVÁNÍ KOMPETENCÍ

Náš kompetenční architekt vám bude nejprospěšnější, pokud vaše organizace:

    • zavedla nebo aktualizovala technologie pro HR
    • plánuje provést zásadní změny v organizační struktuře na podporu obchodních potřeb
    • přepracovává své systémy odměňování a hodnocení výkonu
    • chce, aby metody hodnocení sloužily jako konkurenční výhoda
    • chce mít standardizovaného průvodce rolemi, chováním a kompetencemi, které jsou potřebné k úspěchu na dané pozici
    • chce jasně definovat a měřit úspěch na pozicích všech úrovní
    • chce využít celosvětově uznávaných nástrojů měření kompetencí.

JAK VÁM POMÁHÁME

Náš koncept je mezinárodně osvědčený proces založený na našich dlouhodobých objevech a paradigmatech. Pomáháme vám propojit pozice s kompetencemi, které vaši lidé potřebují, takže můžete přiřadit správné talenty ke správným pozicím a odhalit skutečnou hodnotu jejich přínosu pro vaši společnost. Pomůžeme vám měřit a standardizovat zdroje úspěchu na všech úrovních, což vám umožní podložit daty rozhodnutí o výběru, rozvoji i plánování povýšení.

MODULY ARCHITEKTA KOMPETENCÍ

1 Objevte

Identifikujte kompetence pro úspěch na pozicích, které vedou k výsledkům (workshopy, pohovory).

2 Architekt

Definujte systém kompetencí pro konkrétní roli, oddělení nebo organizaci.

3 Aktivujte

Implementujte procesy hodnocení (zhodnocení, BEI) pro pracovní pozice a skupiny pracovních pozic

4 Hodnoťte

5 Ověřte platnost

Dolaďte kompetenční profily v souladu s hodnotou pro váš business

Odhalte kompetence, které jsou hnací silou hodnoty podniku na všech úrovních, a využijte je v praxi!

PROČ ASSESSMENT SYSTEMS?

   • Implementujeme mezinárodní standardy kvality
   • Využíváme panel mezinárodních odborníků na kompetence
   • Máme glokální přístup
   • Identifikujeme zdroje úspěchu a propojujeme je s kompetencemi
    • Víme, co dělá dobrý systém kompetencí dobrým
    • Měříme kompetence vaší značky
    • Máme 20 let zkušeností s kompetencemi zaměstnanců
    • Standardizujeme kritéria úspěšnosti pozic ve vaší organizaci
Share This